Anmeldelse af vores landes regeringer for grov ulovligheder og planlagt lovbrud, blev anmeldt med United Nation’s menneskerettighedsdomstol i 2016

Falke Thue Mikailsen

Vi regner med United Nation’s hjælp ved vores anmeldelser af 2016… men hvorfår er UN OHCHR tavs?

Den 22 januar 2016 blev Danmark og Grønlands regeringer og kongehus anmeldt til UN OHCHR for ulovlig ophævelse af den grønlandske nultolerance til uran ind i tre lovgivninger:

  1. Den grønlandske miljølov om radioaktive stoffer og ioner
  2. For overtrædelser i den grønlandske kriminallov som øvrighedsperson og regering og kongehus at have overtrådt paragraffer om fortielser og korruptioner
  3. i overtrædelse af 46 ud af 48 paragraffer under menneskerettighedskonventionerne for oprindelige folks rettigheder specifikt underskriver imellem Danmark og Grønland i 2007 for manglende indragelse af lokal befolkningen ved radikale ændringer i samfundet og i undergrunden…

Nu er der gået 14 måneder siden anmeldelsen kom UN OHCHR GENEVE i hænde og stadig har inuitnation.org og undertegnede intet hørt.

http://www.un.org/en/index.html

Leave a Reply