En af affærerne i Grønland, der burde få alle medborgere i rigsfællesskabet til at reagere

dk flagEn af affærerne i Grønland, der burde få alle medborgere i rigsfællesskabet til at reagere.

En anden sag, som er ved at blive gennemtrumfet trods massiv modstand blandt befolkningen og deres krav om folkeafstemning i Grønland, er planerne om etablering af uran – og “sjældne” jordarts åben-mine på Kvanefjeldet, Narsaq, en lokalitet midt i et område, som i de seneste årtier ellers er godt påvej til at blive landbrugs og dyrehold område.

Det danske folk, grundigt informeret af fagfolk (videnskabsfolk bl.a.), afslog atomkraft tilbage i tresserne og halvfjerdserne, men nu vil nogle instanser forurenet med radioaktiv støv fra en fjeld top, hvor stærke storme(orkaner) huserer mange gange om året. Derudover er en sø, oppe i fjeldet bag Narsaq, udset til, at skal være radioaktivt mine-affalds deponering(tailings). Affaldet er finknust malm, der skal holdes bag en eller anden form for dæmning, men den slags dæmninger er langtfra sikre og netop fra en uranmine, skal sådan en holde op til flere millioner af år. 

Se her:  http://www.information.dk/147266information

Leave a Reply