Inuit Nation Status Update:

 

Byretten

Anklagemyndigheden keyhanger

INO demonstrationdk flag

Så har jeg været i kontakt med Rigsadvokatens kontor i min ankesag, Sagsbehandler ved Rigsadvokatens kontor Claus Toftegaard siger at jeg senest får svar d.22 nov 2015 i vores ankesag, og bliver den som forventet også der afvist, vil sagen blive anket til menneskerettighedsdomstolen.

Var idag i møde med Aaja Chemnitz Larsen på Christiansborg, det kom der som forventet ikke ret meget ud af, Aaja som politiker for IA, vil ikke kalde en demokratisk proces i sag om den ophævet grønlandske nultolerance til uran for en Folkeløgn, selvom det blev sagt at det var en folkeløgn der var bag ophævelsen af den grønlandske nultolerance til uran.

Den grønlandske nultolerance til uran blev ophævet ved at lyve for befolkningen i Grønland, som Siumut sagde op til Grønlands første selvstyrede landstingsvalg, ved at sige at citat “At nultolerancen i Grønland måtte ophæves, så man kunne komme i jagt på sjældne jordarte med biprodukt at uran” citat slut.

UNDERTEGNEDE Falke Thue Mikailsen
Lillegrund 4 st. tv 2300 København S
Født: Narsaq Grønland

REGERINGEN I GRØNLAND SAMT DET DANSKE FOLKETING ANMELDES VIA NARSAQ POLITI I DAG Fredag D 31.07.2015 FOR OVERTRÆDELSEN AF INTERNATIONALE MENNESKERETTIGHEDER I GRØNLAND OG FOR OVERTRÆDELSER AF DEN GRØNLANDSKE KRIMINALLOV; I SAGEN OM OPHÆVELSEN AF GRØNLANDS NULTOLERANCEN TIL URAN.

OPHÆVELSEN AF NULTOLERANCEN FOR URAN I GRØNLAND BLEV FØRT PÅ EN FOLKE LØGN AF SIUMUT PARTIET SAMT AF GRØNLANDS REGERING FØR & EFTER GRØNLANDS FØRSTE SELVSTÆNDIGE LANDSTINGSVALG OG FOR FREMMELSEN AF MULIG KOMMENDE URAN 235 UDVINDINGER I NARSAQ & GRØNLAND.

ALT DETTE SKETE IMENS JEG SOM DEN FØRSTE ÅBENT RÅDER OP IMOD SIUMUT OG DEN GRØNLANDSKE REGERING OG HVORI JEG I MIT LÆSERBREV I SERMITSIAQ SOMMEREN 2013 & I ALLE MINE KOMMENTAR I SAMME AVIS FØR LANDSTINGS VALGET 2013 & EFTER LANDSTINGS VALGET I GRØNLAND SAGDE “AT SIUMUT OG DEN GRØNLANDSKE REGERING MED GME EJET AF LARS EMIL JOHANSEN & GGG & GREG BARNES MED SIT WESTRIP HOLDING LIMETED KUN VILLE URAN 235 MINE I NARSAQ & AT DETTE VAR GRUNDEN TIL OPHÆVELSEN AF GRØNLANDS NULTOLERANCE TIL URAN” .

GRØNLAND TABTE SIN NULTOLERANCE TIL URAN AF ET YDERST KNEBEN VÆLGERE FLERTAL I DEN GRØNLANDSKE NYE SELVSTYRE REGERING MED 14 MANDATER IMOD OPHÆVELSEN & 15 MANDATER.

OPHÆVELSEN AF DEN GRØNLANDSKE NULTOLERANCE TIL URAN BLEV VIRKELIG VED EN PRINCIPBESLUTNING UD AF VALG PAROLEN FREMFØRT AF SIUMUT SOM SIDSTE ÅR BLIV VÆLTET FOR UTROVÆRDIG FØRT POLITIK AF EN NEJ TAK BEFOLKNING MED PRES IND I DEN GRØNLANDSKE POLITISKE OPPOSITION MED MASSIVE PROTESTER OG DEMONSTRATATIONER IMOD SIUMUTS REGERING OG FOR UTROVÆRDIGT FØRT POLITIK HVOR SIUMUT STADIG AGTER AT FÅR SIG SIN URAN MINE I NARSAQ PÅ FORSAT FALSKE GRUNDLAG OG I DEN SAMME UTROVÆRDIGT FØRT POLITIK PÅ HELE URAN OMRÅDET.

FALSK VALGPAROLE FØRT UD I DEN GRØNLANDSKE BEFOLKNING AF SIUMUTS REGERING SOM LØD SÅLEDES “AT DEN GRØNLANDSKE NULTOLERANCE I GRØNLAND MÅTTE OPHÆVES I JAGTEN PÅ SJÆLDNE JORDARTER MED BIPRODUKT AF URAN”.

SÅDAN HEMMELIGE AFTALER MÅ HAVE FUNDET STED I TILRETTELAGGELSEN AF OPHÆVELSE AF GRØNLANDS NULTOLERANCEN I BEGGE REGERINGER I FLERE ÅR FØR GRØNLANDS FØRSTE SELVSTYRE. ALT IMENS BEGGE REGERINGER VAR UNDERLAGT EN NULTOLERANCE AFTALE I NORDEN TIL URAN & ULOVLIGT INDGIK HEMMELIGE AFTALERNE REGERINGERNE IMELLEM OG MED GREG BARNES I AFTALER OM KOMMENDE URAN 235 MINE I NARSAQ.

GRØNLAND FIK SIN SELVSTÆNDIGHED ENE OG ALENE UD AF DISSE AFTALER OM AT GRØNLAND FIK SIN OPHÆVELSE AF NULTOLERANCEN TIL URAN SÅLEDES EN URAN 235 MINE I NARSAQ KUNNE REALISERES.

Grønlandsk regering holder i dag sig så krampagtig fast i sin ophævelsen af nultolerancen til uran, ved ikke at ville GENINDFØRE nultolerancen til uran igen, & ved ikke at genindføre Den Nordiske Aftale Om Nultolerancen Til Uran I BOLIGFÆLLESSKABET & ved ikke at lade hele uran 235 udvindingspørgsmålet komme for en folkeafstemning i Grønland inde for kort tid, “Dog efter en forud dybde gående folkeoplysning i Grønland om uran’s farlighed ved en grønlandsk og dansk uvildig folkeoplysning før en folkeafstemning”,
Denne folkeafstemning er hvad en halv grønlandsk befolkning ønsker sig ved sine fremvisninger i protester og i demonstration igen og igen som mere eller mindre holdes ude af dansk og grønlandsk politisk debat og medier som tabu emne at diskutere og skrive om.

Uran nej tak støtte i Danmark og ude i hele verden med de 50 miljøorganisationer med ind i en fælles erklæring som alle, TIGGER & BEDER samt HÅBER PÅ, at den grønlandske regering som et MINIMUM til en grønlandsk befolkning enten vil genindføre nultolerancen til uran uden forbehold og ved en direkte genindførelse af Grønlands Nultolerance til uran eller også lade nultolerancens genindførelse komme til en folkeafstemning i Grønland før fatale radioaktive spredninger sker i Sydgrønland Narsaq & ud i verden.

a) Artikel 18 + 32 ved FN Deklaration for oprindelige folks rettighederhttp://www.un.org/…/socdev/unpfii/documents/DRIPS_danish.pdf

b) Menneskerettighedskonventionens bestemmelser om medindragelse af lokalbefolkningen http://inuit.org/…/verdenserklaeringen-om-menneskerettighed…

c) Den Internationale Arbejdsorganisations ILO C169, Konventionen om oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater, 1989. Kongeriget Danmark (inklusiv Grønland og Færøerne) ratificerede konventionen den 22. februar, 1996.

http://inuit.org/…/oprindelige-folk…/ilo-konvention-169.html

d) Den grønlandske kriminal lov.

§ 57. For falsk erklæring dømmes den, som i øvrigt for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angående hvilke den pågældende er pligtig at afgive forklaring, eller som til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om.

§ 66. For skadeforvoldelse dømmes den, der med forsæt til skade på andres person eller formue forvolder sprængning, spredning af SKADEVOLDENDE LUFTARTER, oversvømmelse, skibbrud eller anden transportulykke. Ligeledes dømmes den, som begår forbrydelsen uagtsomt

§ 67 Stk. 2. For angreb på vandforsyningen dømmes den, som forsætligt eller uagtsomt tilsætter vandbeholdninger, vandledninger eller vandløb sundhedsfarlige stoffer eller i øvrigt fremkalder almindelig mangel på drikkevand.

§ 67 Stk. 3. For sundhedsfarlig forurening dømmes 1) den, som forsætligt eller uagtsomt tilsætter ting, som er bestemt til forhandling eller udbredt benyttelse, gift eller andre stoffer, som medfører, at tingens benyttelse efter dens bestemmelse udsætter menneskers sundhed for fareden, der forsætligt eller uagtsomt, når sådanne ting er således fordærvede, at nydelsen eller brugen af dem er på den nævnte måde sundhedsfarlig, undergiver dem en behandling, der er egnet til at skjule deres fordærvede tilstand. 3) den, der forsætligt eller uagtsomt med fortielse af den foretagne behandling stiller til salg eller i øvrigt søger at udbrede ting, der er behandlet som under nr. 1 eller nr. 2 nævnt.

§ 68. For ulovlig omgang med radioaktive stoffer dømmes den, der med forsæt til skade på andres person eller betydelig skade på andres ting eller på miljøet modtager, besidder, overdrager eller ændrer radioaktive stoffer eller fremstiller eller besidder en eksplosiv nuklear anordning eller en anordning, der er beregnet til at sprede radioaktive stoffer eller kan udsende ioniserende stråling.

§ 68 Stk. 2. På samme måde dømmes den, der med forsæt til skade på andres person eller til betydelig skade på andres ting eller på miljøet eller til at tvinge nogen til at foretage eller
undlade at foretage en handling 1) anvender radioaktive stoffer eller anordninger, der udsender ioniserende stråling, 2) fjerner, ændrer eller beskadiger en nødvendig beskyttelse mod spredning af radioaktive stoffer eller mod ioniserende stråling eller 3) anvender eller beskadiger et nukleart anlæg med den følge, at der sker udslip af radioaktive stoffer eller fremkaldes fare derfor.

§ 68 Stk. 3. Ligeledes dømmes den, der begår en af de i stk. 1 og 2 nævnte forbrydelser uagtsomt.
http://www.kriminalforsorgen.gl/…/2790521…/Kriminalloven.pdf
Med venlig hilsen,

Falke Thue Mikailsen
P.S. jeg vil hermed oplyse politiet Narsaq og i Grønland, at denne anmeldelse af de 2 regeringer vil blive direkte overleveret som en kopi til de to politiske medlemmer af det danske folketing samt til det en af de politiske medlemmer af det grønlandsk landsting i dag d.31.07. 2015. til hygge læsning & debat i tingstuerne i Danmark & Grønland.
Overleveringen vil ske på Nytorv foran Københavns Domhus på kagen ved en lovlig anmeldt Urani Maamik Demonstration.

 

Leave a Reply